Powiększ czcionkę strony:
|
Kontrast:
Policz inwestycję

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Zduńska Wola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony http://stopsmog.zdunskawola.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Keller. Kontakt: [email protected], tel. 43 825 02 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Kompleks Urzędu Miasta Zduńska Wola składa się z 5 budynków.

Budynek nr 1 Urzędu Miasta Zduńska Wola, zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony północnej oraz wschodniej. Można się również do niego dostać z budynku nr 2. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola, zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla wózków wyłożony kostką brukową oraz drzwi automatyczne dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nr 3 Urzędu Miasta Zduńska Wola, zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi uchylne. Korytarz na parterze budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Budynek nr 4 Urzędu Miasta Zduńska Wola, zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 13. Za wejściem do budynku znajdują się 3 schody z oznaczeniem kontrastowym. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nr 5 Urzędu Miasta Zduńska Wola, zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 3. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta Zduńska Wola nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Niektórzy pracownicy Kancelarii są przeszkoleni z podstaw języka migowego. Kancelaria jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Istnieje możliwość wezwania do Kancelarii pracownika właściwej komórki urzędu celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.

 

Budynek nr 1
(wejście od strony północnej)
Budynek nr 1
(wejście od strony wschodniej)
Budynek nr 2 Budynek nr 3 Budynek nr 4 Budynek nr 5
Budynek nr 1 Urzędu Miasta - wejście od strony północnej Budynek nr 1 Urzędu Miasta - wejście od strony wschodniej Budynek nr 2 Urzędu Miasta Budynek nr 3 Urzędu Miasta Budynek nr 4 Urzędu Miasta Budynek nr 5 Urzędu Miasta
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej w Polityka prywatności
Akceptuj